Nordschleife3 Tourist Autumn *actualizado: 12:02:23
#PilotoMejorGapCN
1
Tadeo
7:10.281+0.000
2
JParra
7:12.002+1.721
3
farfex
7:20.892+10.611
4
Traxgoo
7:28.951+18.670
5
kitomo13
7:34.308+24.027